DOSBOX: PARAMETRY

DOSBox: Poradnik


DOSBox ma wiele parametrów i może być używany jako polecenie systemie ( jeśli dodamy dosboxa do ścieżki systemowej ). Używanie dosboxa jako polecenia systemowego ma wiele zalet i może być wbrew pozorom przydatne, np. gdy będziemy chcieli utworzyć bezpośredni skrót do naszego programu/gry

Składnia:
dosbox [name] [-exit] [-c command] [-fullscreen] [-userconf] [-conf congfigfilelocation] [-lang languagefilelocation] [-machine machine type] [-noconsole] [-startmapper] [-noautoexec] [-securemode] [-scaler scaler | -forcescaler scaler] [-version] [-socket socket] [-editconf program] [-opencaptures program] [-printconf] [-eraseconf] [-erasemapper]

Użycie:

name
Nazwa może być ścieżka programu lub/z katalog/iem na naszym dysku.
Jeśli będzie to ścieżka wykonywalnego programu to zostanie on uruchomiony w dosboxie, a katalog zamontowany jako dysk c, np. „dosbox d:\dyna\dyna.exe” zamontuje katalog d:\dyna jako dysk c i uruchomi dyna.exe.
-exit
Zamyka dosboxa gdy zakończy się program uruchomiony np. parametrem name .
-c command
Parametr wykona polecenie command w dosboxie, np. dosbox -c dir wykona polecenie dir po uruchomienu dosboxa.
-fullscreen
Uruchamia dosbox na pełnym ekranie
-userconf
Wczytuje domyślną konfiguracje dosboxa, jako główną konfiguracje dosboxa.
-conf configfilelocation
Wczytuje plik konfiguracyjny, np. dosbox -conf wolfenstein.conf.
-lang languagefilelocation
Uruchamia dosbox z określonym plikiem językowym 😉
-machine machinetype
Uruchamia dosbox z konfiguracją machine=machinetype, np. „dosbox -machine hercules”, uruchomi dosboxa z trybem maszyny zgodnej z kartą graficzną hercules 😉
-noconsole
Ukryje okno konsoli (działa tylko w Windowsie)
-startmapper
Uruchamia keymaper, parametr przydatny podczas problemów z mapowaniem plików.
-noautoexec
-securemode
Pomija sekcje [autoexec] pliku konfiguracji (-noautoexec), lub pomija montowanie dysków w sekcji  [autoexec] ( -securemode )
-scaler scalermode
-forcescaler scalermode
Użycie wybranego skalowania dla rendera, parametr scaler= w sekcji [render], patrz konfiguracja dosboxa.

Inne, nieopisane powyżej parametry, są używanie głównie przez frontendy i raczej nie przydają się w użytkowaniu. Aktualną liste wszystkich parametrów można znaleźć w oficjalnej dokumentacji dosboxa.

[ Linki ]