DOSBOX: DYSKI I NAPĘDY

DOSBOX: PORADNIK


O montowaniu dysków i napędów

Dyski i napędy w dosboxie trzeba zamontowywać. Montowanie napędów jest czymś co nie występowało w DOS-ie. Zostało ono wprowadzone z kilku przyczyn, przede wszystkim aby oddzielić zasoby dyskowe naszego systemu od dysków w dosboxie i dlatego nie jest polecane montowanie całych dysków np. naszej partycji systemowej jako dysku c, bo teoretycznie może się to skończyć awarią naszego systemu. Domyślnie w dosbxie mamy dysk Z na  którym znajdują się podstawowe pliki systemu dos ( np. command.com ) będące tylko do odczytu. Wszystkie inne dyski i napędy musimy sobie zainstalować, za pomocą polecenia mount lub imgmount

Montowanie katalogu jako partycji dos

Zanim użyjesz plików z własnego systemu plików, musisz zamontować katalog zawierający te pliki. Ja osobiście na dysku d: swojego komputera mam katalogi d:\emu\dos\c i d:\emu\dos\d które służą mi za dysk c i d w dosboxie. Aby zamontować owe katalogi jako dyski w dosbox używam polecenia:

mount c c:\emu\dos\c
mount d d:\emu\dos\d

Jeśli posiadamy w systemie napęd dyskietek lub cdrom możemy je zainstalować jako dyski takiego typu używając specjalnego parametru polecenia mount, odpowiednio:

mount a a:\ -t floppy
mount e e:\ -t cdrom

Polecenie mount ma jeszcze kilka przydatnych parametrów, a wszystkie parametry znajdziecie w oficjalnej dokumentacji polecenia mount. Najważniejsze parametry to:
-u umożliwiający odmontowanie dysk
-freesize określający rozmiar wolnej przestrzeni pozostałej na dysku.
-label umożliwiający nadanie etykiety montowanego dysku,
-ioctl umożliwiający bezpośredni dostęp do napędu,

Należy pamiętać, że foldery zamontowane w dosboxie podczas montowania pobierają strukturę plików, więc jeśli poza dosbox-em utworzymy w czasie jego działania nowe pliki i podkatalogi w katalogu zamontowanym w ten sposób, należy odświeżyć strukturę plików w dosboxie za pomocą skrótu klawiszowego [CTRL] + [F4]

Montowanie obrazów dysków

Oprócz tego możemy montować także obrazy napędów. Niektóre pliki obrazów, np. typu iso (obrazy zgodne z ISO 9660) można zamontować poleceniem mount z parametrem -t iso ,np.: mount f d:\plik.iso -t iso. Do montowania obrazów służy głównie polecenie imgmount, które może wydawać się i jest bardziej zaawansowane. Polecenie imgmount ma składnie:

IMGMOUNT dysk [plik_obrazu] -t [typ_obrazu] -fs [format_orazu] -size [sectorsbytesize, sectorsperhead, heads, cylinders] [-u litera_dysku]

Polecenie obsługuje trzy typy obrazów -t floppy (dyskietka), -t iso oraz -t hdd (dysk twardy). Użycie obraz typu dyskietki lub płyty sprawi, że program sam wykryje format obrazu ustawienia geometrii dysku. Polecam w ten sposób montować obrazy dyskietek, zamiast mount a a:\ -t floppy ponieważ niektóre programy mogą mieć z tym problem, np. nie wykryją dyskietki. Przykładowo aby zamontować obraz dyskietki, należy użyć:

imgmount a d:\dyskietka.img -t floppy

Jeśli dosbox podczas montowania nie wykryje automatycznie formatu obrazu możemy określić format za pomocą przełącznika -fs format_obrazu. Obsługiwane formaty to: -fs iso ( pliki ISO 9660 ), -fs fat ,który sprawi, że dosbox spróbuje zainstalować obraz tak, aby był dostępny jako dysk z poziomu dosbox ( niektóre dyski się montują, ale nie ma do nich dostępu lub są dostępne dopiero po boot-owaniu ), lub -fs none pozwalając zamontować obraz jako dysk twardy, ale to wymaga znajomości geometrii dysku.

Aby zamontować dysk z obrazu musimy znać jego tzw. geometrie, która może być różna. Dla dosboxa domyślnie ( jeśli podczas montowania dysku twardego, nie podamy parametru -size ), jest to -size 512,63,16,142. Dokumentacja dosbox sugeruje, że w większości przypadków to jest rozmiar typu -size 512,63,16, X  ,gdzie x jest liczbą cylindrów zależną od rozmiaru dysku, jednak z doświadczenia wiem, że nie jest to regułą, jednak w takim wypadku zawsze można wyliczyć X, pamiętając równanie:

(sectorsbytesize(=512) * sectorsperhead(=63) * heads(=16)) * x = rozmiar_dysku ( wyrażony w MiB, 1MB = 0.953674316MiB, a 1GB to 1024MB ;) )

Oficjalna wersja dosboxa nie posiada narzędzi do tworzenia obrazów partycji, dlatego nie będę zagłębiał się teraz w to zagadnienie, może w dalekiej przyszłości podczas omawiania fork-ów dosboxa (nieoficjalnych wersji i programów opartych na dosboxie) pokarzę jak tworzyć obrazy dysków.

Jeśli mamy obraz dysku możemy go zamontować imgmount na parę sposobów np. mam obraz dysku 1GB z mojego starego komputer, którego geometria według przyjętej konwencji to -size 512,63,64,520. Mogę go zamontować jako dysk z którego będę mógł boot-ować np.:

imgmount 2 d:\dysk.img -size 512,63,64,520  -t hdd -fs none

lub jako partycję dostępną z pozimu systemu dosboxa, np:

imgmount e d:\dysk.img -size 512,63,64,520  -t hdd -fs fat

Należy pamiętać, że w drugim przypadku ( gdy -fs fat ) partycja dysku musi być sformatowana FAT-em obsługiwanym przez dos.

Bootowanie z obrazu dysku

Ważnym aspektem korzystania z dysków jest możliwość boot-owania z nich (uruchomienia systemu). Możemy bez problemy wystartować dosboxa z obrazu dyskietki, np.:

boot dyskietka.img

bądź z zamontowanego imgmount obrazu innego dysku np.:

imgmount 2 d:\dysk.img -size 512,63,64,520  -t hdd -fs none
boot -l c

Uruchomiony w ten sposób system w niektórych przypadkach (większości) nie ma dostępu do folderów zamontowanych poleceniem mount ( będących w dosboxie dyskami ), co może w pewnych przypadkach stanowić problem, ale pomysłowi użytkownicy sobie na pewno z tym poradzą 😉

 

Nowe komentarze oczekują na zatwierdzenie przez moderatora ;)

  1. Spamer napisał(a):

    ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  2. janusz napisał(a):

    Kiedy odpalisz retromonitor ??

  3. Anonimous napisał(a):

    ( ͡° ͜ʖ ͡°)