DOSBOX: MAPOWANIE KLAWISZY

DOSBOX: PORADNIK


Mapowanie klawiszy (keymapper) to jedna z przydatniejszych funkcji programu dosbox. Pozwala dowolnemu klawiszowi klawiatury ( lub przyciskowi pada/joysticka) przypisać dowolny inny klawisz, skrót klawiszowy dosboxa lub sterowanie joystickiem. Sam keymapper zawsze jest dostępny po wciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL + F1.

DOSBox KeyMapper
DOSBox KeyMapper

Aby zremapować klawisz wystarczy zaznaczyć dowolny przycisk w oknie keymapera. Po zaznaczeniu dowolnego klawisza na dole ekranu pojawi się kilka nowych pól: EVENT i BIND, oraz przełączniku mod1 ( oznacza CTRL ), mod2 (oznacza ALT ), mod3 ( przycisk przełącznika określany przez użytkownika ) oraz hold ( oznacza, że klawisz musi zostać przytrzymany przez chwilę ). Polę EVENT zawiera kod wciśniętego klawisza na naszej klawiaturze ( lub przycisku pada/joysticka), natomiast pole BIND określa akcję jaka zostanie wykonana po wciśnięciu zbindowani (przypisaniu) nowych klawiszy.

Należy pamiętać, aby zmapowane klawisze zapisać.Konfiguracja keymappera (przypisane klawisze) są zapisywane w pliku określonym w konfiguracji dosbox w sekcji [sdl] jako mapperfile.

 Prywatnie mapowania klawiszy używam do przypisywania klawiszy w różnych grach ( w których domyślnie steruje się klawiaturą ), aby grać za pomocą pada, na którym oprócz sterowania mam przypisany klawisz do screenshotów i nagrywania rozgrywki.