DOSBOX: INSTALACJA

DOSBOX: PORADNIK


Instalacja

Instalacja DOSBox-a nie różni się zbytnio od instalacji innego oprogramowania w naszym systemie operacyjnym. Proponuje zainstalować program w domyślnej ścieżce instalacji ( dla Windows: „c:\Program Files\DOSBox” ), co umożliwi łatwe odnalezienie plików dla innym programom, np. jakiejś graficznej nakładce na środowisko dosboxa.

Kodek video

Warto zainstalować/aktywować kodek umożliwiający odtwarzanie nagranych filmów. Kodek można zainstalować przy użyciu skrótu w menu systemowym ( w menu start ) lub folderze programu ( dla windows „C:\Program Files\DOSBox\Video Codec\Install movie codec.lnk” ).

Polecenie „dosbox”

Sugeruje dodanie DOSBox do ścieżki systemowej, by można było z niego korzystać z lini poleceń. Można tego dokonać dodając folder instalacji DOSBox-a ( w Windows domyślnie „c:\Program Files\DOSBox” ) do ścieżki systemowej. Nie jest to trudne, np. dodanie folderu od ścieżki systemowej w Windows wymaga paru kliknięć, ale można uprościć sobie to zadanie programem PathEditor.

Spolszczenie

Spolszczenie może ułatwić pracę z programem początkującym użytkownika preferującym język polski. Więcej o spolszczeniu i jego instalacji znajduje się tutaj.


Zainstalowany program jest gotowy do użycia, ale warto go skonfigurować. Dla osób potrzebujących pomocy z programem polecam nasz weekendowy support i inne rozdziały naszego poradnika.